content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתמים (טהרת המשפחה)

שאלה

אחרי כל וסת אני רואה הפרשות בצבע חום בהיר במשך 3 ימים ומחשיבה זאת לטמא.....האם נוהגת נכון?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

רק הפרשות בצבע אדום או ורוד מטמאות. (על עד בדיקה)
הפרשות בצבע חום בהיר, מותרות.
לגבי הפרשות בצבע חום כהה, כדאי להראותן לרב פוסק או ליועצת הלכה המבינים בדיני מראות, שכן לעיתים בתוך החום הכהה, יש גוון אדום. רב החומים מותרים.