content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

7 ימים נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם ניתן לטבול במקווה כבר ביום השביעי הנקי ? או רק למחרת ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אפשר לטבול בערב של סוף היום השביעי. כלומר במוצאי היום השביעי שהוא בעצם תחילת היום השמיני.
לדוגמא: עשית הפסק טהרה, ביום שלישי לפני השקיעה.
יום רביעי הוא היום הראשון של שבעת הימים הנקיים.
יום שלישי הוא היום השביעי של שבעת הימים הנקיים.
את טובלת ביום שלישי בלילה (אור ליום רביעי) לאחר תום שבעת הימים.