content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נידה בהריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני בשבוע 31 להריוני, לפני שנכנסתי להריון לא טבלתי במקווה והבנתי שכדי להיטהר ושהוולד יהיה טהור עליי לטבול במקווה בלי שום קשר לחודש תשיעי. רציתי לוודא שזה נכון ושאני חייבת להיטבל במקווה עכשיו או שאני כבר יכולה לחכות לחודש תשיעי...?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

שלום רב,
המנהג הרווח של טבילת נשים בחודש תשיעי להריונן, הינו סגולה ללידה קלה ואינו נחשב הלכה או מצווה.
זאת  בדומה לסגולות אחרות כגון: פתיחת ארון הקודש ע"י בן הזוג, ענידת אבן הרובין (אודם) בזמן הלידה, מתן 41 מטבעות לצדקה (כמנין אם) וכו'.
בניגוד לכך, טהרת המשפחה (הנשמרת על ידי טבילה לאחר המחזור) היא מצוה נפלאה, מתנה מחיה לכל  זוג שחי לאורה, ללא קשר להריון.
אם עד היום לא טבלת, את נחשבת בגדר נידה. המלצתי שלא תמתיני לחודש התשיעי. מה גם שרצוי להמנע מטבילה סמוך מאד ללידה שאז כבר עשויה להתחיל 'פתיחה'.
בדקי בעדינות, בעזרת עד,  שאין כל הפרשה דמית בנרתיק, את הבדיקה יש לעשות בשעות היום סמוך לשקיעה. בנוסף, יש לחזור על הבדיקה למחרת, כעבור 3-4 ימים וביום השביעי.
ביום השביעי בלילה את יכולה ללכת לטבול.
הטבילה כשלעצמה היא 'עת רצון' נפלאה ותוכלי להביע כל תפילה  אישית או מתפילות כתובות, ללידה קלה,לבריאות העובר או לכל דבר אחר, שעולה על ליבך. 
תוכלי להעזר באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=181
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=407 וכו'
מומלץ לתאם מראש את בואך עם הבלנית במקוה ולבקש להוריד מעט את טמפרטורת המים כמו"כ, מומלץ להגיע בתחילת הערב ולטבול ראשונה. ( ניתן לודא טלפונית עם הבלנית, שהמים הוחלפו באותו היום).
בע"ה בזכות מצות הטבילה, תפילותיך ישמעו ויעמדו לך ללידה קלה ולשפע טהרה וברכה לך, לבן זוגך ולתינוקך.