content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום שישי (טהרת המשפחה)

שאלה

בוקר טוב ברצוני לברר במידה ואני שומרת 7 ימי נקיים וזה יוצא ביום שישי הטבילה באיזה שעות אני צריכה לטבול ? והאם טובלים בשישי או בחמישי ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הטבילה היא ביום ששי, כלומר בשבת בערב לאחר צאת הכוכבים.
בכל המקוואות ניתן לטבול בלילות שבת. יש מקוואות שפתוחים בכל מקרה  מצאת הכוכבים למשך כחצי שעה, ויש מקוואות שצריך לתאם עם הבלנית את הטבילה