content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הורדת שיער (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר מבחינה הלכתית להוריד שיערות באיבר המין?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בעדות מסויימות, יש המחייבים הורדת השיער, שמא יהווה חציצה. בדרך כלל אין חובה להורידו אבל גם אין מניעה מלעשות זאת.