content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דחיית מחזור עם התקן (טהרת המשפחה)

שאלה

אני כרגע עם התקן ומעוניינת לדחות את המחזור, קיבלתי מרשם לפרימולט נור אך לא נמסר לי פרטים לגבי אופן השימוש, אני רוצה לדעת מתי להתחיל לקחת ביחס לטבילה- לפני או אחרי??

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

מתחילים ביום ה20 אחרי היום הראשון של הוסת, 5-7 ימים אחרי הטבילה