content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה פעם בשבוע (טהרת המשפחה)

שאלה

כבוד הרב, בימים אלו אני חווה קרע ביני ובין בעלי. לטענתו הוא אינו אוהב אותי ורוצה לעזוב את הבית. איני חפצה בכך בכלל שכן אוהבת אני אותו היום בדיוק כמו שאהבתי אותן במהלך כל 25 שנים שעברו עד עצם היום הזה. אנחנו בטיפול זוגי ואני לקחתי על עצמי את מצוות הטבילה (כמו כן מצוות הדלקת נרות ועוד). בין שאר המקומות בהם חיפשתי חיזוקים ועזרה, הגעתי לרב ידוע שהמליץ לי על טבילה שבועית בת 15 דקות לפחות. טבילה במקווה קצרה בהרבה. האם בקשה להשאר במי המקווה כ 15 דקות תתקבל בברכה? האם ניתן להגיע למקווה פעם בשבוע? ולא פעם בחודש. אילו פתרונות אפשר לקבל גם למספר הטבילות שהמלצו לי לעשות וגם לאורכן. יש בכוונתי לעשות כל שנדרש עמ להגיע לשלום בית. חשוב לי לציין שדבר לא קרה. הוא אעיד שאנחנו לפני קרע. לטענתו הוא אהב אותי 25 שנים וזה פשוט נגמר... אני אוהבת אותו לא רוצה לפרק את משפחתי מתפללת יום יום בתקווה לישועות אמן תודה ליאת

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

שואלת יקרה. צר לי לשמוע על הערעור בשלום ביתכם. טוב אתם נוהגים שפניתם לטיפול זוגי. זה המקום ללבן ולטפל בקשיים בזוגיות .
אין כל עניין הלכתי, רוחני, נפשי או מכל היבט שהוא של טבילה מדי שבוע ועוד במשך זמן כה ממושך או פעמים רבות . אדרבה הדבר עלול להקשות, לפגום ולהקשות עוד יותר בשלום הבית.
הרבי בתפילות, במתן צדקה ובפרט במעשי חסד כלפי בעלך. השקיעי ביישום המלצות המטפל הזוגי. השקיעי בזוגיות!!
מצרפת בזאת את תשובתו של הרב אהרון כ"ץ שליט"א להמלצות מעין אלו שקיבלת מהרב:
"לצערינו הגדול עובדי עבודה זרה לא פסו מן הארץ. אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד וזה מצוי כולו בדברי השולחן ערוך. אין הלכה כזו לא במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם ולא באף אחד מהפוסקים ולכן אף מקווה לא מוכן להיות שותפים לעבודה זרה המסוכנת הזו  וצריך להזהיר את העם מאובות וידעונים".