content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דיני כלה (מנהגי כלות)

שאלה

שלום יש לי שאלה שמטרידה אותי מעט אשמח לתשובה.. כלה שהיא בתולה צריכה לעשות בדיקה לפני התשמיש ומיד אחרי ואז לחכות לפחות 4 ימים ולעשות 7 נקיים כמו לאחר נידה ולאחר מכן הבנתי שיש דבר כזה שנקרא שלוש בדיקות רצופות שלאחר כל קיום יחסים שלוש פעמים רצופות לעשות בדיקת בד מבפנים. עכשיו שאלתי היא כזאת : אם הכלה אינה בתולה מה מהדברים האלה חובה עליה ? לפי ההגיון שלי לפני התשמיש בדיקה לראות שהיא טהורה לקיום יחסים ומיד לאחר מכן לעשות בדיקה בשלושת הפעמים ההבאות של עד בדיקה רגיל רק כדי לוודא בדומה לכלה בתולה רק בשינוי שאין צורך בהפסקה ושבעה נקיים .. אני טועה ? מקווה שאני ברורה סליחה שהארכתי זה חשוב לי

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כלה בתולה צריכה לספור שבעה נקיים, לטבול ורק אז יכולה לשמש. היא לא חייבת לבדוק לפני התשמיש.
לאחר התשמיש, אם הייתה ביאה מלאה או שאם ראתה דם עליה להמתין 4 ימים, לספור שבעה נקיים ולטבול.
כדי להוציא מכלל אפשרות את העובדה שאשה רואה מחמת תשמיש, הרי"ף מציע לאשה בעלת וסת לא קבוע, לבדוק את עצמה 3 פעמים לאחר החתונה, ואם לא ראתה דם, אינה חייבת לבדוק עצמה יותר. הרמ"א (אשכנזי) פוסק שעליה לבדוק רק לאחר התשמיש. השולחן ערוך (ספרדי)  פוסק, גם לפני וגם אחרי.
את צודקת שכלה שהיא לא  בתולה, אם היא לא רואה דם בליל הכלולות  אינה צריכה לפרוש לספור ולטבול.
לגבי הבדיקה והבירור של רואה מחמת תשמיש,  הבדיקות שוות בין בתולה ללא בתולה. כנ"ל.