content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם ביום ראשון לאחר שקיעה קיבלתי מחזור אז אני מתחילה לספור 5 ימים זה אומר שאת הפסק הטהרה אני מתחילה ביום שישי ואז מתחילה לספור 7 ימים נקיים. ביום ה7 יום חמישי אני אמורה לטבול אם השבעה ימים היו נקיים. האם כך אני אמורה לפעול?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את ההפסק  את יכולה  להתחיל לנסות לעשות ביום ששי, להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים בשבת ולטבול בליל שבת (יום ששי בערב).
תמיד הטבילה תחול באותו יום בשבוע בו עשית את הפסק הטהרה,  שבוע לאחר מכן.