content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נוכחות אישה אחרת בזמן הטבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם חובה נוכחות אישה אחרת (בלנית) בזמן הטבילה? העניין מפריע לי מאוד וזו הסיבה שאני שוקלת להפסיק לטבול כלל.

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

שולחן ערוך הלכות נדה, סימן קצח, קבע, שצריך להעמיד אצל הטובלת אשה שתראה שלא נשאר משערות ראשה מחוץ למים. ולדעת הגאון רבי עקיבא אייגר בתשובותיו: אין עולה לה טבילתה במקום שאין אשה על ידה למרות שהאשה אוספת את שערותיה. אמנם בעל 'סדרי הטהרה' חידש שבאשה זריזה שאינה נבהלת מן המים ותופסת שערותיה בידיה עד שהמים עולים היטב על ראשה ופותחת ידיה בזריזות, עולה לה טבילה.
ובשעת הדחק יכולה לסמוך על זה.
נראה לי, שכדאי לנסות לשכנע את האשה שהבלנית תכנס לרגע קט כשהאשה בתוך המים
או שתטבול כשחברה קרובה אליה תשגיח אליה בשעת טבילתה.
ומכל מקום באשה שהדבר מפריע לה ביותר והשאלה היא טבילה ללא בלנית או חס וחלילה שלא תטבול, אפשר לסמןך על דברי ה'סדרי טהרה' ולהתיר לה בדיעבד גדול לטבול ללא השגחת הבלנית.