content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי בדיקה ראשונה כשעה לאחר השקיעה (יום ה׳ 19:15) האם אוכל לטבול ביום ה׳ הקרוב?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

שעה לאחר שקיעה נחשב כבר כיום הבא. ולכן תוכלי לטבול רק בששי בערב, אא"כ עשית במהלך יום חמישי איזו שהיא בדיקה שיצאה נקייה,