content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דחיית מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

הייתי צריכה ללכת היום למקווה. עשיתי את כל ההכנות. ובסוף מאיזה שהוא סיבה לא הלכתי לטבול. האם צריך לעשות שוב בדיקות עד הטבילה? יש איזה משהו שצריך לעשות?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא. את יכולה לטבול עם ההכנות של אתמול. כמובן להתרחץ להסתרק ולעיין לפני הטבילה

Ipm@012.net.il