content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הלחמת ריסים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אפשר לטבול עם הלחמת ריסים?

תשובה מאת

הלחמה קבועה שהיא עדיין יפה ונראית טוב, שאת תלכי כך לאירוע, אין בה חציצה.