content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בליל תשעה באב שחל בשבת (גיור)

שאלה

אם הטבילה יוצאת בליל שבת שהוא תשעה באב. האם מותר לטבול? ומה עם ההכנות, הרחצה וכו'? עדות המזרח

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

השנה אין שבוע שחל בו , שאז הספרדים מקפידים על רחצה, ולכן את יכולה לטבול כרגיל בלילי שבת כולל כל ההכנות.