content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת ימי המחזור (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום הייתי רוצה לדעת איך סופרים את ימי המחזור ,בנוסף אני משתמשת עם גלולות ורציתי לדעת אם אני יצטרך לעכב את המחזור עם גלולות זה יהיה מקובל אצל הרבנית?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

יום המחזור הראשון נקבע לפי זמן ראית הדימום. אם הוא לפני השקיעה אותו יום יחשב ליום הראשון. אם הוא לאחר השקיעה זה יחשב למחרת. ביום החמישי למחזור, לפני השקיעה עושים בדיקת 'הפסק טהרה'. באותו יום כעבור שבוע תהיה הטבילה לאחר צאת הכוכבים. בדיקות חשובות נוספות הן למחרת הפסק הטהרה וביום השביעי וכן מומלצת לפחות בדיקה אחת נוספת במהלך השבוע.
לדוגמא, אם המחזור התחיל ביום שני לפני השקיעה, ההפסק יהיה ביום ששי והטבילה בערב שבת כעבור שבוע. אם המחזור היה ביום שני בערב (לאחר השקיעה), זה יחשב לפי יום שלישי, ההפסק יהיה בשבת והטבילה במוצ"ש כעבור שבוע.
כל שינוי שאת עושה עם הגלולות אינו מענין הרבנית. הטבילה נקבעת אך ורק לפי ימי הדימום שראית.