content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני אשמח מאוד אן תסבירי לי על דיני פרישה? מתי פורשים ולכמה זמן? אני מאוד מתקשה בזה... ושאלה שנייה- מה העיניין בלטבול שבע פעמים? ומה כדאי שלוש או שבע?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

דיני פרישה נועדו כדי למזער את האפשרות לראות דם לאחר קיום יחסים.
בעלת וסת קבוע פורשת בעונה (מזריחה עד שקיעה או משקיעה עד זריחה) שהיא אמורה לקבל את הוסת.
בעלת וסת לא קבוע פורשת ב 3 עונות (שלעיתים מצטמצמות רק ל 2) :
1. באותו תאריך בחודש של הוסת האחרון (וסת החודש)
2. באותו הפרש  שבין 2 הוסתות האחרונות. (וסת הפלגה)
3. לאחר 30 יום (עונה בינונית)
(לעיתים קרובות, 1 ו 3 מתאחדים)
הפרישה היא למשך זמן של כ 12 שעות (או מזריחה עד שקיעה או משקיעה עד זריחה,  בהתאם לשעת קבלת הוסת)
הפרישה היא רק מקיום יחסים ולא מפעולות חיבה אחרות (נשיקות חיבוקים וכו')
בעונת הפרישה עליך לבדוק את עצמך שלא קיבלת וסת.
אם לא בדקת, אז לפני קיום יחסים עליך לבדוק עצמך לוודא שאת נקיה,.
לגבי מספר טבילות, ישנן כמה גרסאות
ההלכה מסתפקת בטבילה אחת בלבד, וכך נוהגות הספרדיות (לאחר הברכה)
כיוון שיש מחלוקת אם לטבול לפני הברכה או לאחריה, האשכנזיות טובלות מברכות ואז טובלות שוב.
ישנן הטובלות 3 פעמים, כנגד 3 הפעמים בתורה  בהן מוזכרת המילה "מקווה"
ישנן הטובלות  4 פעמים, כנגד 4 אותיות של שם ה' או כנגד 4  היסודות בעולם, ביניהם מים, או כנגד 4 האמהות.
יש הטובלות 7 כנגד כל הקדושות של המספר 7
יש 10 כנגד 10 הספירות
כדי לצאת ידי חובה מספיקה טבילה אחת
בדרך כלל נשים טובלות ע"פ מנהג אמותיהן, אבל את יכולה להחליט מה שנראה בעינייך