content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירה של הימים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב למדתי הרבה לפני החתונה על הספירה של הימים אבל הכל מתבלבל לי. אם קיבלתי בראשון בבוקר אז אני צריכה לעשות הפסק טהרה ביום חמישי, האם אני חיבת לעשות את הבדיקה האחרונה ביום רביעי או חמישי?מתי אני עושה את הבדיקה השביעית?ואת האחרונה? מתי אני עושה מוך דחוק? עברתי ניתוח באזור לפני כמה שבועות ואני מפחדת שיכאב לי כמה בדיקות אני צריכה לעשות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

תחושת בלבול בהבנת הלכות טהרת המשפחה וביישומן, לאחר החתונה היא שכיחה מאד ונובעת ממורכבות פרטי ההלכה הרבים הנלמדים ומיושמים בפרק זמן קצר.
אם קיבלת מחזור ביום ראשון, היום בו תעשי הפסק טהרה, יהיה ביום חמישי לפני השקיעה. את המוך הדחוק שמים לאחר בדיקה זו ומוציאים אותו לאחר צאת הכוכבים. במקרה שלך המוך אינו חובה ואם יש רגישות באזור כדאי לותר עליו. במשך הימים הבאים מומלץ לעשות לפחות בדיקה אחת בכל יום, אך המינימום זה אחת ביום  הראשון ( למחרת ההפסק), אחת באמצע השבוע בימים 3-4 ובדיקה אחת ביום השביעי. בדיקת היום השביעי תהיה ביום חמישי כעבור שבוע מההפסק. מומלץ לעשותה בבוקר, אך ניתן עד השקיעה.  בדיקה זו היא גם האחרונה. באותו יום – לאחר צאת הכוכבים, תהיה הטבילה.
את הבדיקות תבצעי בעדינות רבה, תוך כדי הרפית האזור ופתיחת הנרתיק ( לחצי כמו בעת הטלת שתן)  ואם את חשה בכאב, פני לבודקת טהרה.