content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק אחרי השקיעה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי הפסק באיחור של 20 דקות אחרי השקיעה האם אני צריכה לעשות שוב? וגם אם לפי זמן ר"ת זה לא טוב?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

 הזמן המירבי הוא 14 דקות לאחר השקיעה.
בררי, מתי בדיוק השקיעה אצלכם, או שעמדי היום לכיוון השמש השוקעת ובדקי באותו שעון של אתמול מתי בדיוק השמש שוקעת .(והשווי עם הלוח שבדקת לפיו)ואם יצא 14 דקות או פחות, החשיבי את של אתמול, אחרת, עשי היום חדש.