content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מספר שאלות- שאלה 2 ממש ממש דחוף (טהרת המשפחה)

שאלה

1) האם במהלך 7 ימים נקיים (השבוע השני) אפשר לגעת אחד בשני באיזורים האינטמיים ולענג אחד את השני? 2) אני קיבלתי מחזור ביום חמישי ואני לא בטוחה עם הפסקת הטהרה הייתה ביום רביעי או חמישי. אם זה היה ביום רביעי אז אני צריכה ללכת למקווה ביום רביעי (מחר ה-19.9.12) אבל אם זה היה ביום חמישי אז אני צריכה ללכת ביום חמישי (מחרתיים ה-20.9.12). הסיבה לכך היא שחזרתי מחו"ל ושכחתי לעשות את הבדיקה ביום רביעי לפני השקיעה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לעיתים, נגיעה סתמית, גוררת נגיעה אינטימית והיא גוררת קרבה גדולה יותר, מעבר לנגיעה.
לכן, יש להימנע מכל נגיעה במהלך שבעת הנקיים.
אם לא עשית את בדיקת הפסק הטהרה ביום רביעי, וכן עשית בדיקה ביום חמישי, אז עליך ללכת לטבול ביום חמישי.
הפסקת הטהרה מצריכה בדיקה. כי אם קיבלת מחזור ביום חמישי,  ניתן לעשות בדיקת הפסק טהרה החל מיום שני, במידה והדימום פסק. כלומר, יש להמתין להפסקת הדימום ורק אז לבצע את בדיקת הפסק הטהרה ולטבול שבוע לאחר מכן