content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב הפלגה (טבילת כלים)

שאלה

איך מחשבים הפלגה כשהם בעונות שונות אחד ביום ואחד בלילה...וכן להיפך

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

סופרים את מספר העונות, או אם יותר נח לך, בחצאי ימים. לדוגמא,אם עברו 29.5 ימים, אז את מחשבת 29.5 ימים ואז עונת הפרישה תהיה בעונה הפוכה מהקודמת.. כלומר, אחת ביום, אחת בלילה והפרישה תהיה ביום