content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

גלולות חדשות (טהרת המשפחה)

שאלה

הרב כתב כי בימים אלה מגיעה לארץ גלולה שמקבלים וסת פעם ב 3 חודשים. שמעתי שייתכנו דימומים בין המחזורים. האם דימומים אלה מטמאים? תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כל דימום הוא לגופו של עניין. פעמים  הרקע לדימום הורמונלי ועלול לאסור ולכן יש להקפיד על ההמלצות ההלכתית בזמן טהרה – ללכת עם תחתון צבעוני כהה ולא להביט על נייר הטואלט!!