content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה מאוחרת (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, בליל הטבילה שלי מתקיים אירוע משפחתי מצומצם ולא אוכל לצאת ממנו ולטבול בשעות הפתיחה של המקווה. האם יש מקווה בירושלים שפתוח בשעות מאוחרות יותר? אם כן, באילו שעות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

צריך לברר במקוואות עצמם או במועצה הדתית המקומית. על פי רב יש מקוה תורן. במידת הצורך, פני באופן ישיר למקוה הקרוב אליך וקבעי טבילה מאוחרת עם הבלנית. נהוג לשלם לה 'טיפ' בנפרד על הטבילה לפנים משורת הדין…