content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי להפרד בעונה בינונית ווסת החודש (טהרת המשפחה)

שאלה

קבלתי ב-ז לחשון ביום , מתי זה העונה בינונית ובאיזה יום אני צריכה להפרד ועד מתי ומתי אני צריכה להפרד הוסת החודש? תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עונה בינונית וגם וסת היום בחודש, יוצא ב ז בכסלו, ועליכם לפרוש ב ז בכסלו ביום, בין הזריחה לשקיעה