content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה ביום הרביעי (טבילת כלים)

שאלה

קיבלת וסת ביום שישי בבוקר, והוסת הסתיימה ביום א' בבוקר, עשיתי הפסק טהרה גם ביום א' , וגם ביום' ב אני ספרדיה והבנתי שאפשר להתחיל לספור מהיום הרביעי, האם אני מתחילה לספור מליל ראשון או מליל שני, בגלל שלא ידעתי עשיתי פעמים הפסק טהרה ליתר בטחון, מתי אני טובלת, תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ההפסק הוא ביום הרביעי (יום שני), 7 הנקיים מיום שלישי עד יום שני. הטבילה בשני בערב