content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

רב פסק לי שאני צריכה לבדוק רק ביום הראשון והשביעי . האם היום הראשון זה הכוונה להפסק טהרה ומוך דחוק או היום הראשון שאחרי התאריך של ההפסק טהרה ? וביום השביעי מתי אני בודקת, לפני שקיעה או גם אחרי האמבטיה ( לא זוכרת פשוט התבלבל לי עם טבילות של יום שישי) .

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

היום הראשון, הכוונה ליום הראשון של שבעת הימים הנקיים, כלומר למחרת בדיקת הפסק הטהרה.
את יכולה לבדוק במהלך כל היום , מאחרי הזריחה ועד לפני השקיעה.
כדי שלא תשכחי, עדיף לעשות זאת בשעות הבוקר/צהריים
היום השביעי הוא היום האחרון של שבעת הימים הנקיים, וזהו היום שאת טובלת בו בלילה.
גם ביום זה עלייך לבדוק לפני השקיעה ואפילו לפני כן, במהלך היום.