content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, השקיעה היום הייתה בשעה 18:31 ואת הבדיקה הבדיקה בצעתי בשעה 18:40האם נחשב לי הבדיקה אן שעלי מחר לבצעה מחדש?תודה רבה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הבדיקה נחשבת. עד 13 דקות לאחר שקיעה, ניתן לצאת ידי חובת הבדיקה