content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ויום כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

שבוע טוב ושנה טובה! שבעת הימים הנקיים שלי צפויים להגמר במוצאי שישי הקרוב (קרי, יום כיפור). מה המשמעות? אמורה לטבול רק במוצאי כיפור או שניתן להקדים טבילה ביום ולשמור נגיעה עד סוף שבעת הנקיים? תודה וגמר חתימה טובה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

המשמעות היא טבילה במוצאי ום כיפור. אין אפשרות להקדים את הטבילה. גמר חתימה טובה ושנה טובה.