content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב יוהכפ (שבתות ומועדים)

שאלה

האים אפשר לטבול בערב יוהכפ יום לפני מועד ליל הטבילה? כלומר כשלא הסתיימו שבעה נקיים

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא. אין אפשרות להקדים את הטבילה ביום.