content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הופעת דימום קל בעת נטילת פימולוט לדחיית מחזור (טהרת המשפחה)

שאלה

אני אמורה לצאת לנופש בשבוע הבא ועל מנת את המחזור עד לאחר הנופש קיבלתי מרופאת הנשים שלי מרשם לגלולות פרימולוט . לפי הוראתה התחלתי לקחת את הגלולות ביום הטבילה עד לאחר חזרתי מהנופש אולם כשבוע לאחר שהתחלתי בנטילת הגלולות החלו להופיע כתמים שהפכו לדימום קל . שאלתי הינה : א. האם התופעה תקינה .ב. האם להמשיך בנטילת הגלולות או להפסיק ואז אני חוששת שבמועד הנופש אקבל מחזור עם דימום חזק יותר .ג. האם הדימום הזה הינו דימום שדינו מביחנה הלכתית כמחזור כך שאני אסורה על בעלי בימים אלו ככל דיני הנידה הרגילים אני ממש מוטרדת על מנת שאוכל לצאת רגועה

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

אם תפסיקי היום, תקבלי וסת תוך יומיים. תעשי חשבון אם זה מסתדר עם החופשה. אם לאו, תעלי המינון ל 2 כדורים ליום, ויש סיכוי שזה יעזור.