content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב יום כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

נהוג לטבול בערב כיפור. האם גם נשים גרושות טובלות? עדיף בערב הקודם (ש.ז מוצ"ש) או בערב יום הכיפורים עצמו? (ש.ז. ראשון בוקר)

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הטבילה בערב יוה"כ היא מנהג שאינו קשור ליחסי אישות. כך גם גברים רבים נוהגים לטבול ביום זה  ולפיכך אין כל מניעה שכל אשה תטבול נשואה, גרושה וכו'.
אין זה משנה מתי הטבילה בלבד שתמנע מיחסי אשות עד יוה"כ.
בבוקר ישנה בעיה טכנית, כיון שמרבית המקוואות נפתחים לשמושם של הגברים.
גמר חתימה טובה.