content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם אשה חייבת להיות עם בעלה ביום המקווה? (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אני חייבת להיות עם בעלי ביום המקווה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לא, אך מן הראוי שתהיה סיבה משמעותית לדחיה ושהדבר מוסכם על שני בני הזוג.