content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה בליל שבת ט' באב (שבתות ומועדים)

שאלה

אני אשכנזיה. אני אמורה ללכת למקוה בליל שבת ט' באב. האם אני יכולה לטבול, והאם מותר / חייבים לקיים יחסים באותו יום או שמותר / חייבים להמתין לאחרי הצום.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מותר ללכת למקווה ומותר לקיים יחסים, כי זה ליל הטבילה.
נכון שאשכנזים נוהגים לא לשמש לעומת הספרדים שכן, אבל במקרה של ליל טבילה, או שלא קיימו מצות פרו ורבו, גם האשכנזים מתירים.