content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דיני פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

בדיני פרישה מופיע שאשה שיש לה מחזור שאינו קבוע צריכה לפרוש מקיום יחסי אישות במספר תאריכים. אחד מהם באותו תאריך בחודש העברי(=וסת החודש'). מה הדין אם אותו חודש היה 'מלא' (30 יום) והחודש לאחריו 'חסר' (29 יום)?

תשובה מאת הרב יקותיאל רוזנבאום-רב הקהילה החרדית, גני הדר,פ"ת

אם החודש הבא 'חסר', פורשת רק בשאר הימים ( כהפרש הימים מהמחזור הקודם(='וסת הפלגה') וביום השלושים('= עונה בינונית')).