content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

במידה והפסק ביום רביעי לפני שקיעה הטבילה ביום שילישי לאחר שקיעה או ביום רביעי בשבוע לאחר שקיעה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ביום רביעי בשבוע לאחר מכן, לאחר צאת הכוכבים