content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חתונה ב-25.6 – מתי לקחת פרימולט נור? אודה למענה מהיר (מנהגי כלות)

שאלה

שלום, בע"ה החתונה ב-25.6 והמחזור עשוי להתחיל יום קודם. נקבע מקווה ל-23.5, מתי צריך לקחת פרימולט נור? האם ניתן לשלב אלכוהול? (חשבתי נניח, להפסיק יום לפני החתונה את פרימולט נור, כך שביום החתונה אהיה נקייה לגמרי לצורך שילוב האלכוהול והמחזור יתחיל ביום שאחרי החתונה). תודה!

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

פרימולוט מתחילים ביום ה 14 לוסת. לא מוכרת לי השפעה של אלכוהול על הכדור או ההיפך. מציע לקחת גם ביום החתונה עצמו ( הפסקה של יום לפני יכולה לגרום ללדימום בערב החתונה).