content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתמים עם התקן "מירנה" (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לי התקן "מירנה" כשנה. בחודשים אחרונים אין לי מחזור כלל. מדי פעם מופיעים כתמים בודדים שלאחריהם אין שום דימום. האם ניתן להניח שמקורם מההתקן או שיש להחמיר ולספור לאחר הופעת הכתם (ואם כן כמה ימים צריך לספור ?)

תשובה מאת

כתם שמקורו מההתקן, דינו כראיה ממש, ולכן יש לספור כרגיל. גם כתם שאיננו מההתקן אנו צריכים לספור כדין. אולם בכל הכתמים אנו מקילים בכתם שקטן מגודל גריס או שהכתם היה על דבר שאיננו מקבל טומאה או שהיה על בגד צבעוני. במקרה שברור שהכתם בא מההתקן, כדאי לשאול מה הדין בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה.