content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שמירת 'נגיעה' (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני ובעלי מתחזקים...והחלטנו לשמור על טהרת המשפחה....אבל קשה לנו לשמור על כל העניין הזה של נגיעה...כלומר אנחנו לא מקיימים יחסים אבל לא שומרים נגיעה. השאלה היא האם זה נחשב...או שזה הורס את כל העניין? האם לאחר הבדיקות המתאימות אפשר לטבול ואני יחשב לטהורה? או שמא בגלל הנגיעה המצווה לא נעשתה כהלכה ואז הכל פסול? תודה מראש

תשובה מאת

יש גישות בעולם, שסוברות או הכל או לא כלום, ויש גישות שאומרות מוטב מעט מאשר כלום.
ההלכה דורשת שמירה על כל הכללים, אולם אדם שכוונתו לשמור באופן כללי ונכשל, גם אם זה קורה לעיתים קרובות, אזי המעשה החלקי שהוא עושה, נחשב ורצוי. אולם אדם, שמחליט אני מקיים רק חלק, וחלק אחר אינני מקבל, אדם זה הופך את החטא לאידאולגיה, ואין משמעות במעשה החלקי שלו.
אם אתם מתכוונים לשמור על הכל, ובשלב ראשון לפחות ברמה ההצרתית, אזי ה' יסייע בידכם להתקדם ולשמור על הכל לאט לאט
הרבה הצלחה.
לשאלות נוספות ולרעניות אישיים להתמודדות ניתן לפנות ישירות ל shella383@gmail.com