content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בבוקר החתונה (מנהגי כלות)

שאלה

מתי כלה טובלת בבוקר החתונה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדרך כלל כלה טובלת בערב לפני החתונה, או ערב לפני כן.כאשר הכלה לא יכולה להתחיל את ספירת שבעת הנקיים 8  או יותר ימים לפני החתונה, כדי שתוכל לטבול לילה לפני, והיא מצליחה לעשות הפסק טהרה רק בדיוק שבוע לפני החתונה, (ובדרך כלל הייתה טובלת בערב, שהוא ערב החתונה,) מתירים לה לטבול ביום החתונה.
לדוגמא: החתונה ביום שלישי בלילה. כדי לטבול ביום שני, צריך לעשות הפסק טהרה ביום שני.
אם ביום שני עדיין לא הצלחת לעשות הפסק טהרה, אלא רק ביום שלישי, אז את מתחילה לספור 7 נקיים ביום רביעי, וטובלת ביום שלישי, לפני החתונה
מזל טוב