content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

היום יום שני ו באלול 28/8 למניניים עשיתי הפסק טהרה בשעה שבע וחצי בערב- הבד נקי. האם זה תופס מבחינת ההשעה כי ראיתי שזמן שקיעה בשעה שבע ושבע דק.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

עד 13 דקות לאחר שקיעה ניתן בדיעבד לצאת ידי חובה. 23 דקות פירושן שיש להחשיב את ההפסק ליום הבא