content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת כלה במהלך היום (מנהגי כלות)

שאלה

שלום רב, האם טבילת כלה יכולה להתבצע בכל שעות היום או רק לאחר השקיעה? הרב שהולך לחתן אותנו אמר לנו שרק כלות יכולות לטבול בכל שעות היממה - האם זה נכון? תודה

תשובה מאת

ככלל אשה הטובלת מנדתה, טובלת בליל יום השמיני לספירת שבעה נקיים. ניתן לכלה לדחות את הטבילה במספר ערבים, אולם הטבילה צריכה להעשות בלילה. במקרים חריגים כגון: שהיום השביעי לנקיים יוצא ביום החתונה עצמו, מתירים לטבול ביום, מכיוון שלא יהיה מפגש בין החתן לכלה עד הערב. ייתכנו מקרים חריגים נוספים, בהם יהיה ניתן להקל , לגבי טבילת כלה בביום.
מזל טוב.