content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בליל יז בתמוז (שבתות ומועדים)

שאלה

אני צריכה לטבול בערב יז בתמוז, האם עלי לדחות את הטבילה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ליל יז בתמוז מותר בתשמיש ועל כן אין לדחות את הטבילה.
גם אם אין זה ליל טבילה ובפרט מי שיוצא או חוזר מנסיעה ממושכת, מותר בתשמיש.
אם אין זה זמן טבילה, יש שהחמירו לנהוג דיני אבלות כבט' באב ואינם משמשים.