content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב! ידועה לי חשיבות מצוות טבילה בזמנה (גם מבחינת הרצון האישי להרות) אך מה עושים במקרים שבהם יש בעיה ללכת לטבול,כאשר יש מצב משפחתי שבו הזוג לא נמצא בביתו (בשבת או חג),ואין אפשרות לטבול בלי שיכירו בכך?(ופשוט שלא ניתן לקיים יחסי אישות.) אנו מנסים להמנע מדחייה,אך זה לא פשוט בכלל. תודה ותזכו למצוות

תשובה מאת

שלום כפי שכתבת בעצמך, יש חשיבות גדולה לטבול, בזמן הראשון שניתן לטבול. ברצוני להוסיף, שגם כאשר אין סיכוי לקיום יחי אישות באותו ערב, יש חשיבות לטבילה. אולם יש מצבים בהם ההקפדה על הטבילה בזמן זה, עלולה ליצור בעיות ואף מתחים בין בני הזוג, לכן במקרים אלה ניתן לדחות את הטבילה בהסכמה, רק לאחר שיחה והחלטה שהאילוץ גובר על הטבילה. ראוי לציין, שמקרים אלו צריכים להיות מקרים בודדים, ולא להפוך זאת לשיטה