content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרימולוט נור (מנהגי כלות)

שאלה

שלום, האם גלולות פרימולוט נור, לאיחור מחזור,יכולות לגרום לבעיות פוריות כלשהן? מהן תופעות הלוואי שלהן? אף פעם לא לקחתי גלולות מסוג כלשהו ואני חוששת ליטול אותן. ביום חתונתי בע"ה,אני אמורה לקבל מחזור,לכן הומלצתי ע"י רופא לקחת גלולות אלו. תודה.

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

אלה כדורים פשוטים שאינם גורמים לכל הפרעה הורמונאליתבהמשך או בעיות פוריות כלשהן