content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה בסוף הריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום כבודו הנני בחודש התשיעי להריוני ומעוניינת אני שחברתי אשר קשה לה להרות תטבול אחרי ,האם זה מותר? אני מפחדת שאני רוצה לעשות מעשה טוב אך יצא מזה רע כגון: שאחר כך לי יהי קשה (לא עלינו) או שבלידה יהי לי קשה (חלילה וחס) מחכה לתשובה במהרה. תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

שלום רב,
הטבילה במקוה לאשה בסוף ההריון אינה הלכה אלא נחשבת כסגולה ללידה קלה, בדומה לסגולות אחרות כגון: פתיחת ארון הקודש ע"י בן הזוג, ענידת אבן הרובין (אודם) בזמן הלידה, מתן 41 מטבעות לצדקה (כמנין אם) וכו'.
מנהג זה או אחר של אשה המתקשה להרות, אינו מוסיף ואינו משנה לכך דבר.
חשוב שחברתך תבוא לטבילה לאחר הבדיקות הנהוגות ו- 7 'נקיים'.
ההבטחה בתועלתן של סגולות אלו ללידה קלה או לכניסה להריון, ככל סגולה שהיא, מוטלת בספק. יש לזכור כי אין בסגולות ערבות או הבטחה לדבר. האמונה בקב"ה ופניה ישירה אליו באמצעות תפילה מעומק הלב, היא מקור הברכה.
ישנן תחינות המתאימות ללידה קלה כגון:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=181
כמובן, כל תפילה אישית הנשמעת מעומק הלב, חשובה לא פחות .
חשוב להתחזק בקיום מצוות בכלל ובמצוות האשה  – כהדלקת נרות, חלה וטבילה קבועה בפרט ובע"ה הקב"ה ישמע תפילתכן , את תלדי בע"ה בקלות ובבריאות לך ולפרי בטנך וחברתך תזכה בע"ה במהרה לפרי בטן משלה. 
מומלץ לתאם מראש את בואך עם הבלנית במקוה ולבקש להוריד מעט את טמפרטורת המים כמו"כ, מומלץ להגיע בתחילת הערב ולטבול ראשונה. ( ניתן לודא טלפונית עם הבלנית, שהמים הוחלפו באותו היום).