content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, יש לי 2 שאלות: 1. אתמול ביצעתי הפסק טהרה 3 פעמים, בפעם הראשונה לפני צהריים היה דם, פעם שנייה נקי ובפעם השלישית (לפני שקיעה) היה צבע ורוד אפרסק- האם זה קשר? 2. היום ביצעתי בדיקה נוספת עם טמפון מכיוון שנגמרו לי הבדים ולא הייתה לי אפשרות ללכת לקנות, הכנסתי את הטמפון והמתנתי מעט, יצא נקי. האם הבדיקות הללו כשרות, אם כן, ממתי עלי להתחיל לספור 7 נקיים, מהיום (עם הטמפון) או מאתמול (עם הספק)??

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הפסק טהרה את יכולה לבצע כמה פעמים שאת רוצה, עד שיצא עד נקי.
אם יש ספק לגבי העד – יש להראותו לרב או יועצת המבינים בדבר, על מנת שיבדקו האם ניתן להתיר את העד.
מאד לא מומלץ לבצע בדיקה בטמפון כיון שהוא סופח מאד נוזלים ועלול לאסור במקום שעד לא יעשה כן ובנוסף הוא לא מקובל על כל הפוסקים בגלל הכפלים שבו העלולים להסתיר הפרשות.
במידה ובדיקת ההפסק תאסר, בדיעבד ניתן יהיה להתיר את הטמפון,  אם פתחת אותו ובדיקת בין כפליו.
במקום שאין ברירה, ניתן לבצע בדיקות עם כל בד לבן נקי – כגון בד של בגד או תחתון, מגבון יבש וכו.