content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דם בשבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

ביום השלישי ב'שבעה נקיים' ראיתי פתאום על התחתון הפרשה עם דם. לא הרגשתי שום הרגשה לפני כן מה עלי לעשות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

חשוב להראות את התחתון לרב הפוסק בהלכות אלו, על מנת שיוכל לבחון את צבע ההפרשה, האם היא סתם כתם או דימום ממש. ובהתאם לכך ימליץ הרב כיצד לנהוג.
בעיקרון,  מומלץ ללכת עם תחתונית לבנה בזמן 'שבעה נקיים', כיון שתחתונית נחשבת כלי שאינו מקבל טומאה ודינה קל יותר מתחתון.
אשה שרואה כתם בזמן 'הנקיים',  מומלץ להמתין ולא לבדוק באותו יום וביום למחרת ולאחר מכן להמשיך בספירה.
אם אשה ראתה דם ודאי ב'נקיים', עליה לעשות 'הפסק טהרה' חדש ולהתחיל לספור מחדש.