content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אשתי בהריון בשבוע 9 הייתה עם דימום ונפסק כמה זמן אחרי הדימום מותר להיות עם האשה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם אין הגבלה רפואית, מבחינה הלכתית עושים הפסק טהרה כשהדימום פסק ולכל הפחות 4 או 5 ימים מתחילת הדימום ( כמנהגכם), אח"כ 7 נקיים כתמיד וטבילה.
המשך הריון קל ובריא.