content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נגיעת אשה בגבר (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר למדריכה בקורס עזרה ראשונה להדגים על גבר? האם הדבר משנה אם הוא או היא נשואים או רווקים?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

גם לפוסקים המקילים כשמדובר ברפואה ממש. (אף אם אין מדובר בפיקוח נפש ממש, שם כמובן אין מקום לשיקולים אלה ובתנאי שבאמת יש צורך) כאן כשמדובר אך ורק בהדגמה ואין חולה לפנינו. ויש בהחלט דרך להדגים בדרכים אחרות כגון על בובות כמקובל בקורסים. או שמדריך איש ידגים על איש ואשה על אשה. איני רואה הדבר כמומלץ ויש לאסור.

ובפרט שזה כולל כמה וכמה עניינים וטיפולים שבהדגמתם מביאים לקלות ראש ואוירה קלילה. האוירה היא ממש לא תמיד כזו של חרדת קודש.

ואין הבדל כלל בין נשואה לרווקה.