content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה לכלה (מנהגי כלות)

שאלה

האים כלה יכולה ללכת למקוה בערב צום גדליה 24/9/17

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין שום בעיה ללכת לטבול בליל צום גדליה. הימים היחידים שהמקוה סגור הינם בליל ט באב וליל יום כיפור.
כמו"כ כלה לא טובלת בליל שבת או חג.
מזל טוב