content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נפח האוצרות ובור הטבילה במקוואות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום הרב! 1.אני מתבקשת רבות לתכנן מקוואות פרטיים לגברים (בלבד!) בביתם. עד כה דאגתי שגובה המים בכל אחד משני האוצרות וכן בבור הטבילה יהיה 40 סאה (850 ליטר כדי שיהיה מחמירים +) האם יש שיטה מחמירה יותר? בד"כ אין לנו בעיה תקציבית ובעיה של מקום. 2.האם למקווה שטובלות בו נשים ראוי להגדיל יותר את האוצרות? לפי מה שראיתי בסביבתי, הבורות מכילים יותר מ1000 ליטר. בתודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

בגמרא במסכת חגיגה (יא.) למדו מהפסוק "ורחץ במים את כל בשרו" (ויקרא טו, טז) מים שכל גופו עולה בהן. וכמה הן? אמה על אמה ברום (בגובה) שלוש אמות ושיערו חכמים שיעור קוה בארבעים סאה.
ובשיעור ארבעים סאה בימינו נאמרו כמה שיטות. והכל תלוי בשאלה כמה שיעור האמה, שמתורגמת לשיעור 24 אצבעות. שאף היא מידת אורך של זמנם.
לפי רבי חיים נאה (מחבר ספר שיעור מקוה) אצבע= 2 ס"מ. נכפיל 2 ס"מ ב24 התוצאה תהיה 48 וזו שיעור האמה.
כשנכפיל אמה על אמה (48×48) יתקבל שטח של 2304 סמ"ר.
נמצא איפוא שבחישוב גובה המקוה (ג' אמות 48×3 שעולה ל144 הרי שנצטרך להכפיל שיעור שטח זה פי 144 
התוצאה שתתקבל תהיה 331,776 סמ"ק
סמ"ק = גרם מים הרי לנו ששיעור מקוה לפי רבי חיים נאה הוא 331,776 ליטר.
אמנם לפי החזון איש שבמידות דאורייתא יש לחשב אצבע שוחקת (רחבה) הרי שהשיעור של אצבע עולה 2.5 ס"מ. ולפי כל החשבון הנ"ל. חישוב שטח האמה על אמה. ושלוש האמות גובה, תהיה התוצאה הסופית 648 ליטר.
בספר מבנה מקוואות והכשרם פרק ב. ציין למידה נוספת שהיא 922 ליטר. ושם, ואף להלן פרק ו שהביא מידות נוספות.
יש שהחמירו יותר (החתם סופר) לחשב בשיעור 2.7 ס"מ לאצבע. ושוב לפי כל החשבון הנ"ל תהיה התוצאה הסופית 816.3 ליטר.
ולשאלתך, אכן במקוה גברים בלבד(!) אין כל כך חובה לנקוט כשיטה המחמירה, וצריך לזכור שגם חישוב 855 ליטר היא שיטה מהמחמירות.
אמנם, ככלל במקואות יש להדר כמה שאפשר ואף אם רק לגברים ואף ואולי כל שכן במקוה פרטי. משום שמא חלילה תצא תקלה אי פעם שאשה תטבול שם (מה שאגב לא רצוי כלל על פי ההלכה! לטבול במקוה פרטי שאיננו מפוקח דבר יום ביומו על ידי בלניות המומחיות לדבר, ורבו התקלות היוצאות מכך. אף אם כמובן תדקדק להעמיד על גבה אשה כשרה. כפסק השולחן ערוך. וזאת משום שנדרש ידע רחב ומקיף הלכתי וטכני לא רק בבנייה אלא גם באחזקה והתיפעול השוטף. ויש מהפוסקים שכתבו שלרב מרא דאתרא סמכות לסגור מקוה פרטי שהקים אדם לעצמו מהחששות והתקלות הנ"ל).
או שמא יטבלו שם כלים, שאף הם חיובם מהתורה. וראוי להדר איפוא ככל הניתן. בפרט שלדבריך מדובר במקרים שאין בעיה תקציבית או בעית מקום.
ולכן יפה הערת שיש שכתבו שכדי לצאת מכל ספק יש להנהיג מידה ברורה וקלה והיא מטר×מטר×מטר והתוצאה שתתקבל 1000 ליטר. ובודאי נכון להדר בכך. (שו"ת חשב האפוד וראה דברי יציב יו"ד סי' קטו בהערה). וכן סיכם בספר מבנה מקואות והכשרם הנ"ל. (עמ' 67)
וידוע שבמקוה נשים שתלוייה בטבילה זו טהרת ישראל ואיסורי כרת על אחת כמה וכמה שיש חובה קדושה להדר עד הקצה האחרון וחוששים אף לדעת יחיד ונכון מאוד איפוא לחשוש לדעה המחמירה ביותר בשיעור האוצר והמקוה . וכך כתב רבי חיים נאה עצמו הגם שכאמור מעיקר הדין הוא היקל בשיעור נמוך יותר.
מלבד זאת ידוע מה שנפסק להלכה שחשוב שגובה המים בבור הטבילה יעמוד על לפחות זרת מהטבור והן שלושה טפחים (122 ס"מ). 

בכבוד רב, הרב ראובן זכאים